Upptäck Mälardalen

Här bygger vi framtiden med glädje för att tillmötesgå människors nya krav på bra information om vad Mälardalen har att erbjuda.

Kontakt

Upptäck oanade möjligheter

Gemensamma strategiska innovationer och nätverksbyggande ökar dina möjligheter att nå ut med ditt budskap.

Under 2020-21 kommer två moderna webbsidor startas igen. Marknadsföring med tydliga varumärken, kopplat till sociala medier för Visit Mälardalen och Visit Bergslagen.

Med de nya digitala webbplatser, gemensamma strategier ökar vi geografiska marknadspotentialer i samverkan med företag.
Vi skapar nya marknader för små och medelstora företag inom olika branscher. Ger nya möjligheter och underlättar för företagare att marknadsföra sina produkter, service och tjänster genom modern informationsteknik med direktlänkar till sina webbplatser.
Målet är att öka tillgängligheten genom nya digitala affärsplatser för de regionala geografiska områden, gemensamt nå ut till nationella och internationella marknaden.

Stärka synergier och samverkan mellan företag i regionerna genom marknadsföring med förnyelse av våra webbsidor och tillhörande facebook som ytterligare verktyg.

Vad väntar du på?